Ekspertiz Garantisi Nedir ?

Ekspertiz Garanti Paketi Nedir?

Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz Merkezleri olarak araç satın alırken birikimlerini korumuş olduğumuz müşterilerimizi sonradan oluşabilecek arızalara karşı da korumaktayız. Garanti paketlerimizde aracın mekanik aksamını  Hospitacar Garanti ile korumaya devam ediyoruz.

Sizlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış üç farklı garanti paketinden size en uygun olanı seçerek kullanım esnasında oluşabilecek arızalara karşı birikimlerinizi korumaya devam edebilirsiniz.

Garantili ekspertiz paketi satın alabilmeniz için gerekli şartlar sağlanıyorsa danışmanlarımız sizleri garanti paketleri konusunda bilgilendirir. Talepleriniz doğrultusunda ekspertiz hizmetine ekstra olarak garantili ekspertiz paketi satın alabilirsiniz.

Ekspertiz Garanti Paketi Gerekli Midir?

Ekspertiz Garanti Paketleri zorunlu olmamak ile birlikte müşteri talepleri doğrultusunda yine müşteri ihtiyaçları baz alınarak oluşturulmuştur. Satın almış olduğunuz ikinci el aracın kullanım sırasında oluşabilecek arızalar seçmiş olduğunuz paket kapsamında yer alıyor ise tamir masrafından kurtulabilirsiniz.

Araç fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu günümüzde tamir masrafları da oldukça yüksek tutmakta. Ekspertiz garantisi paketleri ile aracınızda çıkabilecek arızalar artık canınızı sıkamayacak.

Ekspertiz Garanti Paketi Satın Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Aracın mekanik kontrollerinin Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz merkezleri tarafından yapılmış olması gerekmektedir.

Ekspertiz raporunda belirtilmiş olan mekanik eksiklikler giderilmediğinde bu mekanik akşamlarla ilgili oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Distribütör garantisi içerisinde ve dışarısında aracın periyodik bakımlarının yapılmış olması gerekmektedir.

Teminatın yürürlüğe girmiş olduğu an itibariyle aracın ilk tescil tarihinden itibaren 8 yılı veya 160.000 km’yi doldurmamış olması gerekmektedir.

Yakıt türü olarak aracın orijinal montajlı Lpg, Benzin, Motorin kullanılan içten yanmalı motor veya Hibrit yakıt türlerinden birini kullanıyor olması gerekmektedir.

Araç tescil işlermler Türkiye’de yapılmış ve 3500kg sınırının altında ağırlığa sahip binek veya ticari bir araç olmalıdır.

Ekspertiz garanti paketi kapsamı dışında kalan diğer durumlar
Ekspertiz garanti paketinin kapsamındaki arıza durumları
Ekspertiz garanti paketlerinin içeriği, şartları gibi detaylı konularla ilgili olarak size en yakın şubemizden veya iletişim kanalları ile danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Detaylı Sözleşmeyi Okumak İçin Tıklayınız

HOSPITACAR Garanti – 1 AY 1.000 KM VEYA 3 AY 5.000 KM

I) GİRİŞ
Bu sözleşme, aşağıdaki Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir.

II) TANIMLAR
Bu sözleşmede geçen aşağıdaki terimler, aşağıda verilen anlamlarda kullanılmıştır:

Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz
ve Şirket: “Şirket Adı

Garanti Sahibi: Sözleşme kapsamındaki garanti programını satın aldığı aracın yasal sahibi olan özel veya tüzel kişidir.

Sözleşme: Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz ve onunla sözleşme akdeden Garanti Sahibi tarafından karşılıklı olarak üstlenilen edimleri düzenleyen belgedir. Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır:

Anlaşmalı Servis: Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz ile Anlaşmalı Servis Sözleşmesi imzalayan tüm Anlaşmalı Servisleri ifade eder.

Sertifika: Bu sözleşme kapsamındaki her aracın spesifik bilgilerini ve verilen garantileri, teminatın yürürlüğe giriş ve bitiş tarihlerini içeren belgedir.

Garanti Programı: Bu sözleşme kapsamında teminatları belirtilmiş, garanti sahibi tarafından VI) Parasal Sınır başlığı altında belirtilen limitlere bağlı olarak ücreti ödenmiş garanti programını ifade eder.

Araç Kullanıcısı: Garanti sahibi olsun veya olmasın, aracı kullanan, aracın arızası için servis istasyonuna getiren, garanti alıcısı tarafından yetkilendirilmiş kişidir.

Daimi İkametgah: Sözleşme kapsamındaki garanti sahibinin genelde ikamet ettiği ve Genel İşlem Şartları’nda aksi açık olarak belirtilmedikçe, Türkiye’de olması gereken yerdir. Daimi İkametgah aynı zamanda sözleşme kapsamındaki aracın genelde bulunduğu ve nakil söz konusu ise aracın nakledileceği yer olacaktır.

Teminat Ülkesi: Bu sözleşmenin öngördüğü teminatın geçerli olduğu ülkedir. Bu ülke, aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Limit: Sözleşmenin Genel İşlem Şartlarında yazılı olan ve beher teminat tahtında verilecek hizmetlerin üst sınırını para olarak veya sair surette belirleyen miktardır. Aksi açık olarak belirtilmedikçe, parasal limitler TL cinsinden ifade edilir.

Ücret: Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in bu sözleşme kapsamında sağladığı teminat karşılığında Garanti Sahibi veya satıcı tarafından Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e ödenecek tutardır. Tahsil edilen tutara, yasal olarak ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harçlar da dahil olacaktır. Başka bir para birimi üzerinde açıkça mutabakata varılmadıkça, ödeme TL cinsinden yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamındaki Araç: Aşağıdaki gereklerden her birini yerine getiren bütün araçlar bu sözleşme kapsamında teminat altına alınmış olacaktır. Söz konusu gereklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi, teminatı hükümsüz kılacaktır.

Araçlar ;
– Türkiye’de tescil edilmiş,
– Distribütör garantisi içerisinde ve sonrasında periyodik bakımları yaptırılmış,
– Garanti satışı esnasında Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz firmaları tarafından mekanik ekspertizi yapılmış,
– Teminatın yürürlüğe girdiği tarihten önce aracın ilk tescilinin 8. Yıldönümünden önceki bir yaşta ve/veya 160.000 km sınırını aşmamış,
– Binek, hafif ticari (maksimum 3500 kg),
– Garanti sözleşmesi yapılmadan önce Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz tarafından onay verilmiş,
– Yakıt olarak orijinal montajlı LPG, benzin, motorin kullanılan içten yanmalı motor motora sahip olacaktır.

Aşağıdaki araç tipleri bu sözleşme kapsamına alınamaz:
– Şoförlü veya şoförsüz olarak kiralanan araçlar (kiralık araçlar, taksiler), – Kamusal hizmetler için kullanılan araçlar, (ambulans, polis aracı, sürücü kursları, cenaze arabaları, teslimat araçları vb.)
– Seyrek de olsa, amatör veya profesyonel spor müsabakaları veya yarışmacıların antrenmanı için kullanılan araçlar,
– Aşağıdaki marka veya modeldeki araçlar:
i. Yılda 300’den az araçtan oluşan bir seriye ait olan veya satışına en az on yıl önce son verilmiş olan araçlar,
ii. Aracın satıldığı aya ait, Avrupa Topluluğu Ülkeleri’nde kabul edilmiş rehberde (Gavram-Eurotax, Einsa gibi) yer almayan araçlar,
iii. İki zamanlı, elektrikli olan veya diğer geleneksel tipte olmayan motorlara sahip araçlar
iv. Fabrikadan çıktıktan sonra, sürüş, süspansiyon veya transmisyon sistemleri modifiye edilen veya yenilenmiş olan araçlar,
v. Sözleşmeden önce veya sonra kilometre saati manipüle edilen araçlar.

Arıza: Teminat kapsamındaki bir parçanın, öngörülmeyen mekanik ya da elektriksel bir arıza nedeniyle (üreticinin spesifikasyonlarına göre) işlemez hale gelmesidir. Bu tanım, teminat altına alınan parçanın işleme performansında, parçanın yaşıyla veya kullanıldığı kilometreyle orantılı olarak meydana gelen tedrici azalmayı, kazaları veya dış etkileri kapsamaz. Aynı ortak sebepten kaynaklanan bütün arızalar, tek bir Arıza Talebi oluşturacaktır.

Bakım Planı: Sözleşme süresi boyunca bir servis istasyonu tarafından yeterli teknik ve teknolojik imkanlar kullanılarak sözleşme kapsamındaki araçta yapılması gereken revizyonlar ve işler.

Yaş ve kilometre: Bu sözleşmede araç yaşına ve kilometresine yapılan atıflar, aracın teminat kapsamına alındığı tarihten bu yana olan yaşını veya kilometresini değil, aracın ilk tescil edildiği tarihten bu yana olan yaşını veya kilometresini ifade eder.

III) GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN AMACI VE SAĞLADIĞI TEMİNATLAR

Bu sözleşmenin amacı, sözleşme kapsamındaki aracı, normal aşınma, yıpranma, kazalar veya diğer dış faktörler dışındaki durumlar nedeniyle sözleşme süresi içinde meydana gelen Arızalar karşısında koruma altına almaktır. Sözleşmenin öngördüğü teminatlar her hal ve şartta, sözleşme ve eklerinde yer alan Hüküm ve Şartlar çerçevesinde, sözleşmede belirtilmiş olan hallerden kaynaklanan olaylar için geçerli olacaktır.

Bu sözleşme ancak sözleşme kapsamındaki aracın üreticisinin verdiği garantinin kapsamadığı durumlar için Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz Garanti teminatı koşulları dahilinde geçerli olacaktır.

Bu sözleşme, araç üreticisinin veya ithalatçısının Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz, azaltmaz veya sınırlamaz. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, bu sözleşmenin “Teminat Altına Alınan Parçalar” bölümünde tanımlanan parçaların, bu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde meydana gelen bir arızadan sonra sözleşme kapsamındaki aracın doğru çalışmasını sağlamak için gereken şekilde onarılması veya değiştirilmesi giderlerini, “Teminata Dahil Hizmetler” bölümü hükümleri çerçevesinde karşılayacaktır.

IV) GARANTİ TEMİNATI ALTINA ALINAN PARÇALAR
IV.1 Garanti Programı: İkinci El Garanti aşağıda listelenmiş araçlara, ilgili kriterlere uygun olması şartı ile uygulanabilir:
Araç
Binek ve Hafif Ticari Araç
Kriter
En fazla 8 yaş ve 160.000 km’ de
IV.1.1. Parça Kapsamı: Aşağıda listelenmiş olan parçalar mekanik arızalara karşı kapsam dahilindedir; özellikle listeye alınmamış olan parçalar kapsam dahilinde değildir. Bu garanti yalnızca poliçede belirtilen tarihler arasında, aşağıdaki tabloya uygun olarak geçerli olacaktır.
Araç
Binek ve Hafif Ticari Araç
Garanti Süresi
1 ay / 1.000 km (hangisi önce dolarsa)

3 ay / 5.000 km (hangisi önce dolarsa)

 MOTOR
· Silindir Kapağı ve contası
· Emme ve Egzoz Supapları (yanık olanlar hariç)
· Supap iticileri (hidrolik ayarlılar dahil)
· Supap yayları ve gaydları
· Eksantrik mili ve iticileri
· Triger kayışı, dişli ve zinciri
· Yağ Pompası
· Pistonlar ve Segmanlar
· Silindir Gömlekleri
· Krank mili ve yatakları
· Emme manifoldu
· Motor bloğu

DÜZ ŞANZIMAN
· İç vites dişlileri,
· Senkromeç sarıları ve yuvaları,
· Vites seçicileri,
· Şaftlar,
· Rulman ve burçlar
· Transfer dişlileri.

OTOMATİK ŞANZIMAN
· İç şaftlar,
· Dişliler,
· Frenleme bandları ve Redüktör,
· Yağ basınç pompası,
· Rulman ve burçlar,
· Servo ve plakası,
· Transfer dişlileri.

CTX/ CVT/ POWERSHIFT/ VE DİĞER OTOMATİK / YARI OTOMATİK ŞANZIMANLAR
· Planeter dişliler,
· Redüktör dişliler,
· Şaftlar,
· Değişken bobinler,
· Basınç halkaları ve İç contalar
· Rulman ve burçlar,
· Hidro elektronik vites değiştirme ünitesi

TORK KONVERTÖRÜ

Herhangi bir mekanik iç bölüm arızası durumunda.

ELEKTRİK SİSTEMİ

· Marş Motoru ve üst solenoidi,
· Alternatör ve Diod sargısı.

DİFERANSİYEL

· Ayna mahruti ve pinyon dişliler, · Dişliler, · Şaftlar, · Rulman ve burçlar.

TURBO
( FABRİKADA ORİJİNAL MONTE )
Herhangi bir mekanik iç bölüm arızası durumunda. (Öncelikle revizyon edilme şartı ile)

V) GARANTİ SÖZLEŞMESİNE DAHİL OLAN HİZMETLER
Teşhis ve sökme de dahil, teminat kapsamında bir Arızanın tespitine ilişkin işçilik giderleri (en fazla 2 saat). Eğer tespit edilen Arıza bu Sözleşmenin teminatına dahil değilse, ilgili giderler HOSPİTACAR GARANTİ tarafından karşılanmayacaktır. Garanti Sahibi bu husustaki kabulünü iş başlamadan önce yazılı olarak verecektir.
1. Arızalı parçaya ulaşmak için gerekli olması halinde parçaların sökülmesine ve yeniden monte edilmesine ilişkin işçilik giderleri.
2. Arızalı parçanın sökülerek yerine yeni bir parçanın monte edilmesine ilişkin işçilik giderleri.
3. Arızalı parçanın onarılmasına ilişkin işçilik giderleri.
4. Arızalı parçalarla aynı teknik spesifikasyonlara sahip yeni yedek parçalar.
5. Bu sözleşme kapsamına dahil bir Arıza sebebiyle zayi olmaları durumunda, yağların, filtrelerin ve sıvıların değiştirilmesi veya ilave edilmesi.

VI) GARANTİ PARASAL SINIRI

Bu sözleşmenin geçerlilik süresi içinde;
· 1 aylık garanti süresinde maksimum iki defa arıza onarım talep hakkı bulunmaktadır.
Bu 4 kapsamda mekanik veya elektrik arıza ile ilgili parça ve işçilik ücreti için toplam hasar limiti KDV dahil 4.000 TL kadardır.

  • 3 aylık garanti süresinde maksimum iki defa arıza onarım talep hakkı bulunmaktadır.
    Bu 4 kapsamda mekanik veya elektrik arıza ile ilgili parça ve işçilik ücreti için toplam hasar limiti KDV dahil 7.500 TL kadardır.

VII) BAKIM PLANI

Teminat süresi içinde, Sözleşme Kapsamındaki Araç, yeterli teknik ve teknolojik donanımı olan bir servis istasyonunda aşağıdaki işlemlerden geçirilecektir. İlgili ayrıntılı fatura, bir Garanti Talebi söz konusu olduğunda ibraz edilmek üzere saklanacaktır.
1. Aracın üreticisinin programına ve talimatlarına uygun periyodik bakım.
2. Üretici tarafından belirlenen kilometrede veya, eğer üreticinin garantisi sona ermişse, üretici tarafından belirlenen kilometreye henüz ulaşılmadığında yılda bir kez yağ değişimi.
3. Üreticinin belirttiği periyotlarda yağın, suyun, fren hidroliğinin, direksiyon hidroliğinin ve bakım gerektiren diğer parçaların kontrol edilmesi ve ilave edilmesi.
Muayene ve Bakım, aracın satış tarihi veya bir önceki Muayene veya Bakımın tarihi itibariyle yeni Muayene ve Bakım zamanının geldiği tarihten önceki veya sonraki 1 ay veya 1000 km içinde yapılacaktır.

VIII) GARANTİ TEMİNATIN İSTİSNALARI

Aşağıdaki parçalar, durumlar, işlemler ve Arıza sebepleri bu sözleşmede açıkça istisna tutulmuş olup, bunlar dolayısıyla Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in hiç bir sorumluluğu veya edim yükümlülüğü olmayacaktır:

1. Aracın normal kullanımı nedeniyle meydana gelen aşınma ve yıpranma sonucu örneğin kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar vb. gibi parçaların değiştirilmesi, onarımı veya ayarlanması.
2. Araç üreticisi tarafından kabul edilen imalat veya montaj kusurları nedeniyle parçaların değiştirilmesi, onarılması veya ayarlanması. (Geri Çağırma Kampanyaları v.b)
3. Bir Arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça, bujiler, katalitik konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve diğer katkı maddeleri.
4. Kaporta işleri, süslemeler, halı, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması.
5. Elektronik parçalar ve komponentler, ve ilgili araç tipi için yukarıdaki A) TEMİNAT ALTINDAKİ PARÇALAR bölümünde açıkça belirtilmeyen diğer parçalar.
6. Bir Arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça, koltuk aksesuarlarının temizlenmesi ve onarılması dahil olmak üzere kaportanın ve kabinin normal bakımı için yapılan masraflar.
7. Parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın, düzenli önleyici işlemler, kontroller ve ayarlamalar.
8. İkaz lambaları sistem arızası gösterdiği halde aracı kullanmaya devam etmenin veya bilerek veya bilmeyerek uygun olmayan ya da kalitesiz yağların veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar. 9. Hatalı kullanım, kaza, hırsızlık, hırsızlık girişimi, yangın, infilak, vandallık veya doğal afetler nedeniyle ya da bu sözleşmenin kapsamına girmeyen parçaların sebep olduğu bir Arıza neticesinde bozulan elemanlar.
10. Aracın ihmal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının (aşırı yükleme, yarış, yarış antremanı vb.) veya aracın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar.
11. Bakım işlemlerinin Muayene ve Bakım planına uygun olarak yapılmaması nedeniyle meydana gelen Arızalar.
12. Bu sözleşme akdedilmeden önce mevcut olan bir Arıza.
13. Teminat kapsamındaki bir parçada arıza olmadığı halde keçe, conta değişimleri.
14. Mekanik ekspertiz raporunda kusurlu olduğu tespit edilen parçalar kusuru giderilmediği sürece kapsam dışındadır. IX)

YOL YARDIM EK TEMİNATI
Yol kenarı yardım organizasyonu
Ulaşım 50km / İşçilik 1/2 saat
Aracın çekilmesi
500 TL
Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama
150 TL / Gece
Max. 2 Gece
Daimi İkametgah’a geri dönüş veya yolculuğa devam seyahati
Sınırsız
Onarılan aracın alınması için seyahat
Sınırsız

YOL YARDIM ÖNEMLİ NOTLARI

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, yol kenarı yardım organizasyonu, aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri dışında Daimi İkametgah ili sınırları dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına tabi olarak, yol yardım teminatları bir bölümde verilir.

TANIMLAR

Aracın Alıcısı
Bu sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında Hospitacar Garanti  ürününü Türkiye’de satın alan, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e bildirilen, otomobilin sahibi kişidir.

Lehdar

1. Aracın Alıcısı,
2. Aracın alıcısının kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları ) veya anne / babası (ebeveyni),
3. Aracın arızalanması durumunda, oturma kapasitesine kadar araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.

Araç

1. Bu sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında Hospitacar Garanti ürününü Türkiye’de satın alan, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e bildirilen, 3.500 kg’ı aşmayan binek, hafif ticari araçlardır.
2. Kiralık araçlar, okul araçları, sürücü kurslarına ait araçlar, taksiler ve toplu halk taşımacılığında kullanılan araçlar bu ürünün kapsamı dışındadır.

Daimi İkamet Ülkesi

Yukarıda tanımlanan binek otomobilin satıldığı ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti) Daimi İkametgah Aracın Alıcısının Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır.

Arıza
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.

KAPSAM
Daimi İkametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir arıza sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, Lehdar’a, bu ürünün “Araç Teminatları” bölümünde belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.

YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI

Yol kenarı yardım organizasyonu, aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri Daimi İkametgah‘tan itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ili sınırları dışında tüm Türkiye’de sadece arıza durumunda verilmektedir.

1) Yol Kenarı Yardım Organizasyonu

Lehdar’ın Şirket ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir edilebileceği anlaşılırsa yerinde tamir için Şirket yol kenarı yardım aracını, aksi taktirde Şirket tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. Şirket, yol kenarı yardım aracının olay yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön ulaşım ücretini ve 1 saate kadar işçilik ücretini karşılar. Araç yol kenarında tamir edilemediği takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir.

Bu menfaat kapsamında malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.
2) Aracın Çekilmesi

Aracın arıza sonucu hareketsiz kalması durumunda, Şirket, aracın en yakın servise naklini 500 TL limite kadar temin edecektir. Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

3) Aracın Arızalanması Nedeniyle Konaklama Ve Seyahat

Aracın arızalanması durumunda, Şirket aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.
 a) Eğer arıza 24 saat içinde tamir edilemez ise, azami 2 güne kadar Lehdar başına her gün için azami 150 TL tutarına kadar aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda + kahvaltı), YA DA,
 b) Tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdar’lar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.

YOL YARDIM KOŞULLARI

1) Herhangi bir talep halinde Şirket’in sorumluluğu, menfaat talep eden Lehdar’ın bu sözleşmenin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
2) Bu sözleşme kapsamındaki talebi için Lehdar;
i. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
ii. İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.                                     iii. Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
iv. Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.
4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu sözleşmeden daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Garanti Ürünü varsa, bu sözleşme kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Aşağıdaki haller, bu sözleşmeyle sağlanan tüm yol yardım teminatların kapsamı dışındadır:

YOL YARDIM İSTİSNALARI

1) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
a) Bu sözleşme kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
b) Bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve sözleşmenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
e) Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
g) Araç sürücüsünün;aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
h) Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
i. Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
ii. Sportif faaliyetler,
iii. Suç hareketleri,
iv. Bahisler.
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
l) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi 7 ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
m)İntihar veya intihar teşebbüsü.

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
i. Aracın her türlü tamiri,
ii. Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.

X) GENEL İSTİSNALAR

1. Sözleşme Kapsamındaki Garanti Sahibinin veya araç kullanıcısının kötü niyetinin doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğu olayların her türlü sonucu bu sözleşmeyle sağlanan teminatların kapsamı dışındadır.
2. Yukarıdaki istisnalara ek olarak, Sözleşme Kapsamındaki Anlaşmalı Servis veya Garanti Alıcısının kendi hesabına mutabık kaldığı hizmetler de önceden Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e bildirilmemiş veya bildirilmiş olsalar dahi Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz tarafından kabul edilmemiş iseler teminat dışında kalacaklardır.
3. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, bu sözleşmenin kapsamına dahil olan hizmetlerden herhangi birini bir mücbir sebep nedeniyle yerine getiremediği takdirde, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

XI) SÖZLEŞMENİN DAYANAKLARI

1. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, bu Sözleşmeye Garanti Sahibinin başvuru formundaki beyanlarının doğruluğuna güvenerek taraf olmuş ve alacağı ücreti de bu beyanlara göre hesaplamıştır.
2. Sözleşme içeriklerinin başvuru formunda veya soru formunda yer alan bilgilerden veya üzerinde mutabık kalınan içerikten farklı olması durumunda, Garanti Sahibi, sözleşmenin kendisine teslim tarihinden bir ay içinde söz konusu farklılıkların düzeltilmesini Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’den talep edebilir. Bu talebin belirtilen süre içinde yapılmaması durumunda, sözleşmedeki şartlar geçerli olacaktır.
3. Garanti Sahibinin, başvuru formunu doldururken veya başka surette beyanlarda bulunurken, bildiği ve Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz tarafından üstlenilen rizikonun değerlendirilmesini etkileyebilecek hallere ilişkin bilgileri saklaması veya yanlış bilgiler vermesi durumunda, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, bilgilerin saklandığını veya yanlış bilgiler verildiğini öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi kurulduğu tarihe kadar geriye dönük iptal etme hakkına sahiptir. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, sözleşmeyi geriye dönük iptal etse de, sözleşme uyarınca alması gereken ücretin iptal gününe kadarki kısmına hak kazanır.


XII) SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SÜRESİ

1. Bu sözleşme, ancak Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in Genel İşlem Şartları’nı kabul ettiğine dair beyanı üzerine, tarafların rızasıyla resmileştirilecektir.
2. Sözleşme kapsamına alınması talep edilen araçlar, Garanti Sahibinin bildiriminin Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz tarafından kabul edilmesi ve Garanti Sahibinin öngörülen ücreti ödemesinden sonra sözleşme kapsamına alınır. Sözleşme ilişkisi, aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça sözleşme kapsamındaki garanti programının Garanti Sahibi tarafından satın alındığı gün ve saatte yürürlüğe girer.
3. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in sorumluluğu, sözleşmede kararlaştırılan ücret Garanti Sahibi tarafından ödenmediği sürece yürürlüğe girmeyecektir.
4. Sözleşme, Garanti Sertifikası belirtilen süre için geçerli olacaktır.
5. Sözleşme kapsamındaki araç, garanti programı satıldığı sırada çalışır durumda değilse, sözleşme geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

XIII) GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ve DEVRİ

1. Sözleşme, aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle ücret iadesi olmaksızın feshedilebilir:
a) 19. Maddede belirtildiği şekilde, garanti ücreti ödemesinin yapılmaması.
     b) Muayene ve Bakım Planına uyulmaması.
     c) Aracın sözleşmeden önce veya sözleşme esnasında bir kaza, hırsızlık veya yangın nedeniyle tam zıya olması.
     d) Araç kredisinin geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi nedeniyle araca el konulması.
     e) Aracın haczedilmesi.
f) Aracın mekanik ekspertizinin araç sahibi veya satıcı tarafından sertifika başlangıç tarihi itibariyle yaptırılmaması.
2. Sözleşme, aracın noter satışını takiben yeni kullanıcıya ancak kalan haklarıyla devredilebilir.

XIV) ARIZA DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Meydana gelen bir Arıza derhal, ancak her halükarda araçta herhangi bir iş yapılmadan önce Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e bildirilecektir. Bildirim, Sözleşme Kapsamındaki Aracın bir servis istasyonuna girdiği aynı gün 0850 307 6 307 no.lu telefon aranmak suretiyle telefonla yapılacaktır. Servis istasyonu, Arıza bilgilerini hazırlayacak ve Sözleşme Kapsamındaki Aracın servis istasyonuna girdiği işgünü içinde Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e gönderecektir. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in yazılı ön izni olmaksızın araçta yapılan hiçbir müdahale teminat kapsamında değildir. İşçilik giderleri servis istasyonu için belirlenen ücret üzerinden, parça bedelleri ise parça fiyat listesine göre ödenecektir. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, Arıza Talebini kabul etmek, sökme işlemine izin vermek için 1 işgünü süreye sahip olacaktır. Bütün onarımlar, Üreticinin kataloglarında belirtilen veya üretici tarafından onaylı bağımsız bir firma tarafından belirlenen montaj, sökme ve onarım sürelerine tabi olacaktır. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, vereceği hizmetlerle ilgili olarak müşterileri Anlaşmalı Servisler hariç hiçbir yere yönlendirmeyecektir. Bu çerçevede Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz çağrı merkezi, vs. iletişim kanallarından kendilerine ulaşan Müşterilerin Anlaşmalı Servislere yönlendirilmesini sağlayacaktır. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz müşterisinin kendi talebi ile herhangi bir başka servise gitmek istemesi durumunda veya müşterinin bulunduğu ilde herhangi bir Anlaşmalı Servis’in bulunmaması durumlarda anlaşmalı olmayan servislere ilişkin olağan prosedürü kapsamında, herhangi bir ayrımcılığa yol açmadan, bu işlemleri gerçekleştirecektir.

Anlaşmalı Servis istasyonu aşağıdaki belgelerin fotokopilerini Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e temin edecektir:
· Aracın muayenesini gösteren Aracın Ruhsatı ve Trafik tescil belgesi,

  • Sözleşme Kapsamındaki garanti programını satın almış olan Garanti Sahibinin kimlik belgesi,
  • Garanti Sahibi tarafından doldurulan ve imzalanan onarım siparişi,
  • Onarımın Anlaşmalı servis istasyonunda yapılmaması durumunda, harici servis istasyonunun faturaları.

Onarımlar tamamlandıktan sonra, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz ilgili tutarı doğrudan servis istasyonuna ödeyecektir. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz ödemeyi belgeleri eksiksiz olarak aldıktan sonraki 30 (otuz) günü içinde doğrudan Servis İstasyonunun banka hesabına havale çıkarmak suretiyle yapacaktır.

XV.
Bir Arıza meydana gelmesi durumunda, Sözleşme Kapsamındaki aracın sahibi ;
a) Hasarın sonuçlarını hafifletmek için elinden gelen her türlü önlemi alacaklardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, bu yüzden sorumluluğun ağırlaşmış olduğu ölçüde ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Alınabilecek önlemlerin Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’i zarara uğratmak veya aldatmak kastıyla alınmaması durumunda, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz Hasar Talebiyle ilgili her türlü yükümlülükten kurtulmuş olur.
b) Gecikmeksizin o anda bulunulan yeri ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin türünü, kimlik bilgileriyle ve Sözleşmenin “sıyla birlikte Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e telefonla bildirerek hizmet talebinde bulunacaklardır.
c) Hasarın mümkün olan en etkili şekilde işleme konabilmesi için işbirliği yapacak ve Hasarla ilgili olarak kendilerine tebliğ edilen adli, idari veya özel bütün belgeleri mümkün olan en kısa sürede Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e bildirecek ve birer örneğini ulaştıracaklardır.
d) Hasarı teminat altına alan sözleşmelerini Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e bildirecektir.
e) Hasarın durumu ve sonuçları hakkındaki bilgileri ve Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in talep edebileceği tamamlayıcı bilgileri eksiksiz olarak vereceklerdir. Bu yükümlülüğün kasten veya ağır kusurla yerine getirilmemesi tazminat hakkının yitirilmesine yol açar.
f) Bu Sözleşmenin teminat altına aldığı olayların vuku bulduğu konusunda delil teşkil eden bütün tutanakları ve raporları temin edecek ve Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e ibraz edeceklerdir.

XVI.
Bir Hasar Talebinin, söz konusu hasarla ilgili ödemeler yapıldıktan ve diğer hizmetler verildikten sonra reddedilmiş olması gerektiği tespit edilirse, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz ödenen tutarları veya verilen hizmetlerin bedelini Sözleşme Kapsamındaki Garanti Sahibinden geri talep edebilir.

XVII.

Sözleşme Kapsamındaki Garanti Sahibi veya servis istasyonu tarafından verilen raporları tamamlamak için gerekli görmesi halinde, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz araç üzerinde inceleme yapabilir veya yaptırabilir. Garanti Sahibi bu hususta Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz‘e gerekli kolaylığı göstermek zorundadır.

XVIII.
1.Hizmetler usulünce yerine getirildikten sonra, Garanti Sahibi, Sözleşme Kapsamındaki Araçla ilgili olarak ödemiş olduğu tutarları geri alabilmesini sağlamak üzere, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e
hasardan sorumlu üçüncü kişilere karşı sahip bulunduğu tazminat haklarını temlik edecektir.
2.Ancak, fiil veya ihmalleri Sözleşme Kapsamındaki Garanti Sahibinin sorumluluğuna yol açan kişilere, Garanti sahibinin eşine, üçüncü dereceye kadar akrabalarına, Garanti Sahibini evlat edinenlere, veya Garanti Sahibinin evlatlığına veya Garanti Sahibiyle birlikte yaşayan kişilere karşı mevcut olan tazminat hakları temlik yükümlülüğü dışındadır.

XIX.
Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, Hasarın mevcudiyetinin ve hasar bedelinin tespit edilmesi için gerekli bütün inceleme ve araştırmaların tamamlanmasından sonra, bu sözleşmeyle sağlanan tazminatı ödeyecek veya hizmetleri yerine getirecektir. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz tazminatı elinde olmayan bir sebeple geç ödemesi durumunda faiz ödemekle yükümlü olmayacaktır.

XX) İLETİŞİM

Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz tarafından Garanti Sahibine gönderilen bütün bildirimler, bu kimsenin Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in garanti@hospitacar.com mail adresine gönderilmiş olmaları halinde geçerli kabul edilecektir; Garanti Sahibinin bütün bildirimlerini garanti@hospitacar.com mail adresine, Sözleşmeyi düzenleyen şubesine veya 0850 307 6 307 numaralı telefonu arayarak hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında bilgi vermelidir.

XXI) EŞZAMANLI ÜRÜN VE DİSTRİBÜTOR GARANTİSİ

1. Bu Sözleşmenin konusunu oluşturan arızaların, bir herhangi başka bir sigorta şirketi yada assistans firması tarafından teminat altına alınmış olması durumunda, Garanti Sahibi mevcut Sözleşmelerini Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’e bildireceklerdir. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz herhangi bir ürün ile karşılanan arızalardan sorumlu değildir.
2. Bu Sözleşmenin konusunu oluşturan hasarların, distribütör garantisi tarafından teminat altına alınmış olması durumunda Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz herhangi hasarlardan sorumlu değildir.
3. Bu bildirim kasti olarak yapılmazsa Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz tazminat ödemek yükümlülüğünden kurtulur.

XXII) ZAMAN AŞIMI VE YARGI YERİ
1. Bu sözleşmeden doğan her türlü talep muacceliyet tarihinden itibaren iki yıl zaman aşımına uğrayacaktır.

XXIII.
Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden doğan davalarda Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in merkezinin bulunduğu İstanbul mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

XXIV) KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, Sözleşme Kapsamındaki Garanti Sahibinin kişisel bilgilerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanacaktır. Sözleşme Kapsamındaki Garanti Sahibinin kişisel bilgilerinin, bu sözleşmede öngörülen borç ve yükümlülüklerin usulünce yerine getirilmesi için Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz tarafından otomatik olarak işlenmesine ve diğer Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz ürünlerinin teklif edilmesi ve sözleşmeye bağlanması, istatistik ve hasar oranı çalışmalarının yapılması, sahtekarlığı önleme analizinin yapılması ve ödeme temerrütlerinin önlenmesine yönelik analizlerin yapılması için kullanılmasına izin verirler. Ayrıca Garanti Sahibi kişisel bilgilerinin Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in dahil bulunduğu grubun üyesi olan firmalara veya Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in bu sözleşmeye konu yükümlülüklerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere işbirliği sözleşmeleri imzaladığı üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara vermesine muvafakat ederler. Sözleşme Kapsamındaki Garanti Sahibi, Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz’in garanti@hospitacar.com mail adresine yazmak suretiyle, kişisel bilgilerini değiştirebilirler, düzeltebilirler veya iptal edebilirler. Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz, bilgilerin Garanti Sahibi tarafından iptal edilmesinin sözleşme konusu taahhütlerin gereği gibi yerine getirilmesine engel olması halinde, her türlü sorumluluktan kurtulur.